Koronatiltak ved Buskerudmuseet

Buskerudmuseet åpner den 1. juli tilpasset løpende anbefalinger fra myndighetene.
Det må påregnes at det blir en tilpasset åpning i den spesielle tiden vi befinner oss i.

Detaljer for den enkelte avdeling og museumsanlegg finner du på respektive hjemmeside.

Meld deg på nyhetsbrev!