Avdelingsleder på Nøstetangen, norsk glassmuseum

50% stilling

Stiftelsen Buskerudmuseet søker etter en tydelig og samlende avdelingsleder for Nøstetangen i 50% stilling som skal bidra til å gjøre Nøstangen til en velfungerende organisasjon, faglig tyngdepunkt og ettertraktet besøksmål. Nøstetangen har et stort potensiale for videreutvikling og avdelingslederen må være pådriver for dette arbeidet.

Arbeidsoppgaver
-Å utvikle Nøstetangens samlede virksomhet ihht vedtatte strategier, museumsplaner/tiltaksplaner og budsjett.
-Sørge for at økonomien til enhver tid er positiv og et godt fundament for gjennomføring av Nøstetangens kjernevirksomhet.
-Etablere program for sesongens virksomhet i samarbeid med glasskunstner og beslutte hvilke andre kulturattraksjoner som skal inngå
-Markedsføre program og aktiviteter
-Representere Nøstetangen utad og i forhold til media, herunder allianse- og nettverksbygging.

Frist: snarest

Les hele utlysningen her

Hjemmeside: Nøstetangen