Museumsnytt

06.07. 2018

Buskerudmuseet søker ny direktør

Arbeidsoppgaver
– Lede og utvikle Buskerudmuseets samlede virksomhet i samråd med museets styre.
– Fremme forskning, formidling, fornying og forvaltning i tråd med offentlige og etiske retningslinjer for god museumsdrift.
– Formulere, forankre og lede mot gode og tydelige mål for museet i samråd   med museets styre og øvrige ansatte.
– Representere Buskerudmuseet utad gjennom allianse- og nettverksbygging, herunder sikre et godt økonomisk og faglig fundament for gjennomføring av museets kjernevirksomhet

Se full utlysningstekst på Finn.no

07.06. 2018

Nettstedet www.podcastmuseum.no er publisert

PodCast Museum – refleksjon og dialog om museets rolle og fremtid.

 

Hvordan er det egentlig med museenes posisjon i lokalsamfunnet de tilhører? Eksisterer museene som en «organisme» utenfor samfunnet, oppfattes de som tilstede og relevante for sine omgivelser?
Hvordan ser fremtiden ut for bygdemuseene? Museumsnorge har vært igjennom en konsolideringsprosess som har satt sitt preg på museene og særlig de små lokale museene. Hvordan har dette preget venneforeninger, lokalsamfunn og dugnadsånd?
Vi ønsker å belyse disse spørsmålene med Buskerudmuseet som utgangspunkt.
Dette prosjektet ønsker å bidra til en offentlig samtale om museenes rolle i forhold medborgerskap, demokratisk deltakelse og identitet.

Så langt har vi gjennomført et forprosjekt der målet  har vært å lage en pilot. Dvs. et «test-episode» av en podcast-serie.  Piloten er laget av Morten Liene og Jon Mihle – Kos deg…

24. april 2018

Universell utforming

TILSKUDD TIL VEIEN KULTURMINNEPARK

Hvordan kan museene tilrettelegge sin formidling og sitt innhold til mennesker med ulike behov, forutsetninger og bakgrunn? På hvilken måte kan museene være relevante for flere i et mangfoldig samfunn, der også funksjonshemming inngår i mangfoldsbegrepet?

I Buskerudmuseet jobbes det hele tiden for å gjøre våre museer mest mulig tilgjengelig for så mange grupper som mulig. Derfor er det gledelig at Veien Kulturminnepark har fått økonomisk støtte til oppgradering av sin audioguide fra Sparebankstiftelsen DNB.

Dette gir oss mulighet til å gi et bedre tilbud til blinde-og svaksynte ved å kunne gi en bred gjenstansdbeskrivelse, sier avdelingsleder Emma Nielsen. I tillegg har to av våre ansatte vært på kurs hos Blindeforbundet for å lære mer om formidling til denne gruppen.

Audioguiden gir også skoleelever en mulighet til å finne svar selv når de beveger seg rundt i landskapet og gravhaugene. Dette skaper engasjement og dermed en bredere historieforståelse- og vi har mulighet til å etablere nye skoleopplegg for flere.

Videre er Nielsen glad for at museet nå kan innlemme den nye, faste arkeologiske utstillingen i audioguiden på tre språk.

24. april 2018

Regionsreformen

HVILKEN BETYDNING HAR DEN FOR MUSEENE?

Det går mange diskusjoner om hvilken betydning regionreformen vil ha for museene framover.
Utdrag fra innlegg i Forskerforum:
Forslaget fra ekspertutvalget for regionreformen er i realiteten en reversering av museumsreformen og utviklingen i museene de siste 15 årene der sterke konsoliderte museer har løftet museene i hele Norge.

Forrige uke kom meldingen: Ekspertutvalget for regionreformen foreslo å flytte ansvaret for flertallet av museene fra staten til fylkeskommunene. Forslaget blir møtt med uro av museumsledere, som frykter museene blir salderingspost på de fremtidige, fylkeskommunale kulturbudsjettene.

Les mer her

24. april 2018

Blaafarveværket
årets museum 2018

VI GRATULERER!

Vi gratulerer Blaafarveværket som Årets museum 2018! Alle årets tre nominerte institusjoner; Blaafarveværket, Stiklestad Nasjonale Kultursenter og Sør-Troms Museum er hver på sitt vis innovative fyrtårn og aktører med tydelig profilering rundt kjernefelt i museumsdriften. Alle har lenge vært i kontinuerlig fornyelse mot nye mål. Det var derfor en krevende oppgave for juryen å velge ut vinneren av Årets museum 2018. I år var det imidlertid Blaafarveværket som trakk det lengste strået.

Les mer her

24. april 2018

Kurs i tekking av bordtak

31. MAI – 2. JUNI 2018

Vil du lære hvordan man legger et tradisjonelt tretak? Velkommen til kurs i tekking av bordtak. Kursobjektet er en 300 år gammel sauestall som står på Ål bygdamuseum.

Alle dager: 9.00-16.30.
Kursholder: Jon B. Godal
Målgruppe: Håndverkere, eiere av fredete og verneverdige bygninger og andre interesserte
Mat og drikke: Deltakere må ha med matpakke. Vi sørger for varm drikke.
Påmelding: Innen 25. mai til post@buskerudbygningsvern.no
Kursavgift: 1500,-

Les mer her.

Kurset arrangeres i samarbeid med Hallingdal museum. For mer informasjon ta kontakt med Ivar Jørstad på e-post: ivar.jorstad@bfk.no eller tlf: 905 22 073 (etter kl. 16). Det er muligheter for overnatting i Ål sentrum.

17.april 2018

Utstillingsåpning 24.juni

EN SOLDAT FOR ROMA

 

Bli med inn i romertiden på Veien Kulturminnepark i utstillingen «Soldat for Roma»

Den romerske hæren var essensiell for romernes ekspansjon, men hvordan var det å være romersk soldat?
Kom romerne til Norge, og påvirket de egentlig samfunnet her oppe i nord?

Dette er en utstilling for både voksne og barn… og kanskje dukker det opp soldater i full uniform også.

Bli med inn i fortet vårt og lær om den romerske soldats hverdag!
– prøv en romersk brynje og hjelm
– seil anda i akvedukten
– klatre opp i vakttårnet
– les en romersk bursdagsinvitasjon
– finn ut hva romerne gjorde på fritiden
– lær om hvordan det var å være romersk soldat i fortene

16.april 2018

Suksess med barselkafe på Veien

Den skal tidlig krøkes som god museumsgjenger skal bli…

I år startet Veien Kulturminnepark opp tilbud for foreldre og barn i barseltiden. Museet fikk støtte fra Sanitetskvinnene og private givere til barnestoler, matter og annet utstyr som små barn trenger for et besøk på det arkeologiske museet.
«Barselkafeen skaper liv og røre på museet og er godt besøkt. De små leker sammen i trygge omgivelser og foreldrene skaper nye vennskap», sier avdelingsleder Emma Nielsen.

Ulike temaer blir tatt opp hver onsdag fram til sommeren. Dette er etter  innspill fra de som besøker kafeen- og spenner fra førstehjelp på små barn, opptrening etter fødsel til strikketips.
Les mer her. 

Veien har god plass til barnevogner og parkering og flotte turområder, som gjør det lettvint for barnefamilier. Her er alle velkommen!

21. februar 2018

Podcast museum

Et pilotprosjekt for Buskerudmuseet

Hvem har sagt at museum er kjedelig? Buskerudmuseet setter i gang et spennende pilot-prosjekt med egen Podcast! Vi vil fortelle deg historier som skaper refleksjon over deg selv og din rolle i den verden du lever i. Gled deg til å bli med på en reise rundt i Buskerud-museet på jakt etter de gode historiene.

Les mer her

21. februar 2018

ROLF HANSEN

– keramikk til glede

Lågdalsmuseet har gått til innkjøp av 12 sentrale arbeider fra Rolf Hansens senere produksjon.

Vi gleder oss til å innlemme disse gjenstandene i vår fast utstilling slik at publikum virkelig får se bredden av keramikerens arbeider, sier avdelingsleder Ljøterud-Andersen.

Rolf Hansens keramiske verden, slik vi opplever den i dag, var et resultat av årtiers slit og prøving og feiling. Det var en arbeidsform som falt naturlig for en kunster som bestandig arbeidet med temaer. Han repeterte og utvikler sine former og dekorer med små variasjoner, og tingene lyser av frodighet, poesi og humor.

Les mer her

31. januar 2018

22 millioner kroner til museene i Buskerud

Blaafarveværket, Drammens Museum, Buskerudmuseet og Norsk Bergverksmuseum får 22 millioner kroner av Buskerud fylkeskommune.

Onsdag ettermiddag fordelte politikerne i hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse i Buskerud fylkeskommune følgende beløp til museene:

• Blaafarveværket: 3 455 000 kr
• Buskerudmuseet: 12 896 200 kr
• Drammens Museum: 5 448 800 kr
• Norsk Bergverksmuseum: 200 000 kr

– Museene våre har 350 000 besøkende i løpet av et år og de gjør en viktig jobb med å forvalte og formidle Buskeruds historie og samtid, sier Tonje Kristensen (Ap), leder av hovedutvalget i fylkeskommunen.

Buskerud fylkeskommune bidrar sammen med stat og kommune til den offentlige finansieringen av museumssektoren.

Kristensen sier de har økt tilskuddet til museene i Buskerud med 5 prosent. Museumssektoren i Buskerud har nærmere 140 årsverk og forvalter 376 kulturhistoriske bygninger og omkring 170 000 gjenstander.