Styret

Stiftelsen Buskerudmuseet

Styreleder: Runar Hannevold

Styremedlemmer: Eli-Sofie Thorne, Nils Friis, Ditlef Christiansen, Turid Wickstrand Iversen

Ansattes representanter: Knut Andre Huuse, Ole Jacob Cranner

 

Styreprotokoller